ПРОГРАМ ''ИНТЕГРАЛ''

Повратак на прву страну

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 
1. Природни бројеви и операције 2. Квадрат и правоугаоник 3. Коцка и
квадар
4. Решавање проблемских задатака 5. Логичко-комбинаторни задаци 6. Проблеми тешких
ситуација
7. Математичка рекреација  

 

Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ  
1.1. Декадни запис природног броја 2.1. Квадрат 3.1. Коцка 4.1. Метод израчунавања 5.1. Логички задаци 6.1. Проблеми пресипања 7.1. Магични квадрати  
1.2. Преброја-вање скупова бројева 2.2.   Правоуга-  оник 3.2. Квадар 4.2. Метод теразија 5.2.   Комбинаторни
задаци
6.2. Проблеми мерења 7.2.    Магичне схеме  
1.3. Задаци нумерације 2.3. Квадрат и правоугаоник 3.3. Коцка и квадар 4.3. Метод
дужи
5.3. Пребројавање
фигура
6.3. Проблеми превожења 7.3. Математичке
укрштенице
 
1.4. Занимљиви изрази     4.4. Метод правоугаоника 5.4.    Размештање
фигура
6.4. Проблеми маневрисања и размештања 7.4. Математика палидрваца  
1.5. Задаци са великим бројевима     4.5. Метод једначина     7.5. Танграм  
1.6. Низови бројева           7.6. Математичке игре  
1.7. Једноста-вније
рачунање
             
1.8. Зависност израза од компоненти              
1.9.  Математи-чки
ребуси