ИНТЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ

 
Методологија
учења

Интерактивно
учење

 

Појам Диофантове
једначине

 

 

Овај део сајта намењен је за интерактивно учење
садржаја о Диофантовим једначинама.

Садржаји су презентирани тематски и отварање сваке
теме даће вам текст PDF формату, који
се може употребити за самостално учење.

Сваки текст садржи:

  • Кратак теоријски увод
  • Примере који илуструју теорију
  • Задатке за самосталан рад, увежбавање и проверавање садржаја
  • Проблеме са математичких такмичења
  • Проблеме за даље истраживање садржаја

У току развоја сајта биће додати

  • Нови проблеми
  • Резултати, упутства, решења,
  • Литературу
  • Линкове за даље учење

Материјали за
наставнике

Метод разликовања
случајева

 

 

Програми за
решавањ
e

Елементарне Диофантове једначине

 

 

Линкови

Метод последње
 цифре

 

 

 
Метод алгебарских трансформација

 

 

Повратак на
прву страну

Диофантова једначина
једне променљиве

 

 

 

Линеарна Диофантова
једначина

 

 

Једноставније квадратне Диофантове једначине

 

 

Питагорина
једначина
     

Пелова
једначина

 

 

 
Остале квадратне
Диофантове једначине
       
Диофантове једначине
степена већег од два

 

 

   
Ирационалне Диофантове једначине

 

 

Експоненцијалне Диoфантове једначине

 

 

 

Велика Фермаова
 теорема