КОНТАКТ

 

Аутор сaјта

   

Овај део сајта намењен је за контакт са ауторима сајта.

Ако сте задовољни квалитетом и садржајима нашег сајта
молимо да све евентуалне похвале
упутите ауторима, али и на
форум корисника сајта како би и други за њих знали.

Уколико нисте задовољни квалитетом и садржајима нашег
сајта молимо да све примедбе, предлоге и корисне сугестије
доставите само нама, поштом или електронском поштом. 

Осим електронске адресе vandric@beotel.yu за контакт се може  користити и кућна адреса:

Војислав Андрић
14000 Ваљево
, Поп Лукина 38
Телефон: 014 / 291 - 220
Мобилни телефон: 06
5 / 291 - 22 - 00

 

 

Интерактивно
учење

Web дизајнер

Материјали за
наставнике

Графички
дизајнер

Програми за
решавање


 

Линкови

   
 

Повратак на
прву страну