ЛИНКОВИ

 

Појам Диофантове
једначине

  Овај део сајта намењен је за даље усавршавање знања о
Диофантовим једначинама коришћењем Интернета.

Свака од датих опција садржи неколико линкова
према сајтовима на којима се о траженој теми може
много више сазнати.

Конкретно дати су линкови ка:

 • Најважнијим темама везаним за Диофантове једначине
 • Електронским збиркама задатака са Диофантовим једначинама
 • Диофантским проблемима и применама
 • Сајтовима математичких такмичења
 • Садржајима и личностима везаним за историјат Диофантових једначина
 • Програмским пакетима са готовим софтвером за решавање  Диофантових једначина
 • Математичким енциклопедијама
 • Математичким часописима
 • Електронским књигама
 • Електронским библиотекама
 • Другим корисним линковима

Интерактивно
учење

Линеарна Диофантова
једначина

Материјали за
наставнике

Нелинеарне Диофантове
једначине

Програми за
решавањ
e

Питагорина
једначина

Линкови

Пелова
 једначина

 

Велика Фермаова
теорема

Повратак на
прву страну

Збирке Диофантових
једначина

 

Диофантове једначине
 
и такмичења

Историјат Диофантових
једначина
Диофантове једначине
 и рачунари

Математичке
енциклопедије
Математички
часописи
 
Електронске
књиге
Електронске
библиотеке
Други корисни
линкови