Методичка радионица „Проверавање и оцењивање у настави математике“

Методичка радионица „Проверавање и оцењивање у настави математике у млађим разредима основне школе“ одржана је у суботу 09.04.2016. године у
ОШ „Вук Караџић“ у Београду.

Коришћени су следећи материјали:

 

 

Објављено под Информације | Оставите коментар

Гостујуће предавање за студенте Математичког факултета

У понедељак 21.12.2015.  др Војислав Андрић ће у оквиру наставног предмета Образовни софтвер имати кратко предавање на тему „Наставник математике и образовни софтвер“ и потом разговор са студентима Математичког факултета у Београду.

Молим студенте да за предавање:

 

 

Објављено под Информације | Оставите коментар

Математички задаци и методе њиховог решавања

Ваљевска „Методичка радионица“ у суботу 12.12.2015. гостује у Новом Саду, где ће колегама – новосадским математичарима представити свој најновији методички прилог:  МАТЕМАТИЧКИ ЗАДАЦИ И МЕТОДЕ ЊИХОВОГ РЕШАВАЊА.

Садржај семинара је следећи:

1.  Увод
2.  Математички проблеми и њихова класификација
3.  Алгоритам за решавање математичких проблема и његова примена
4.  Методе решавања доказних задатака

 • Директно доказивање
 • Доказивање контрапримером
 • Доказивање свођењем на противуречност
 • Доказивање разликовањем случајева
 • Доказивање коришћењем контрапозиције*
 • Доказивање коришћењем математичке индукције*

5.  Методе решавања конструктивних задатака

 • А)  Алгебарска проблематика
 • Метод директног израчунавања
 • Декартов метод
 • Метод коришћења таблица
 • Метод разликовања случајева
 • Метод смене
 • Метод “пар . непар“
 • Б)  Задаци геометријске садржине
 • Метод помоћних фигура
 • Метод геометријских места тачака
 • Метод планиметријско-рачунске анализе
 • Конструкције кроз недостижне тачке
 • Нестандардне геометријске конструкције
 • Метод сличности
 • В)  Нестандардна проблематика
 • Дирихлеов метод
 • Метод “уочи крајњег“*
 • Разни методи решавања Диофантових једначина*
 • Комбинаторни методи
 • Метод инваријантности
 • Метод графова

6.  Закључна разматрања

 

Објављено под Информације | Оставите коментар

Савремена настава математике и њене перспективе

Поводом 40 година наставног рада др Војислава Андрића, у оквиру 25. састанка ваљевске „Методичке радионице“ у четвртак 19. новембра 2015. године реализована је трибина САВРЕМЕНА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ И ЊЕНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ.

Професор је као уводно излагање изложио своје виђење еволуције наставе математике од традиционалне до савремене и креирао одређена предвиђања о даљим перспективама наставе математике.

Презентација уводног излагања Савремена настава математике и њене песпективе је у прилогу.

По завршетку уводног излагања уследила је корисна дискусија.

 

Објављено под Информације | Оставите коментар

Семинар “Игра као метод у настави математике“ – Београд 18.02.2015.

У среду 18.02.2015. у Београду у просторијама Основне школе “Браћа Барух“ одржан је семинар “Игра као метод у настави матеметике“.
У прилогу објављујемо материјале припремљене за семинар:

 1. Презентација 1:  Игра као метод у настави математике
 2. Презентација 2:  Примери неких игара за старије разреде ОШ
 3. Презентација 3:  Примери неких игара за средњу школу
 4. Презентација 4:  Алгебра и геометрија палидрваца
 5. Презентација 5: Слагалица
 6. Презентација 6: Милионер – Обим и површина квадрата и правоугаоника
 7. Презентација 7: Милионер – Степеновање
 8. Презентација 8: Квиз за млађе разреде основне школе
 9. Презентација 9: Квиз за старије разреде основне школе
 10. Презентација 10: Приказ могућих програма усавршавања
 11. Материјал за наставнике
Објављено под Из праксе за праксу | Оставите коментар

Семинар “Питагорина теорема у настави математике у основној школи“ – Нови Сад 06.12.2014.

У суботу 06.12.2014. године у Новом Саду, у просторијама Основне школе “Прва војвођанска бригада“ одржан је семинар “Питагорина теорема у настави математике“.

У прилогу објављујемо материјал припремљен за семинар:

 1. Питагорина теорема – материјал за наставнике 06.12.2014
 2. Презентација ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА
Објављено под Из праксе за праксу | Оставите коментар

Семинар у Ковину

У прилогу су теме за Семинар који је реализовалан 11.10.2014. у Ковину
у организацији Друштва математичара Србије

 

Објављено под Из праксе за праксу | Оставите коментар

Seminar u Brčkom

Poštovane kolege,

U prilogu su materijali za jednodnevni matematički seminar u Brčkom 22.08.2014:

dr Vojislav Andrić
Објављено под Из праксе за праксу | Оставите коментар

10. састанак Методичке радионице

У прилогу су неки материјали за 10. састанак Методичке радионице који ће се одржати у четвртак 06.02.2014. године у 19:30 часова у Амфитеатру ВИПОС-а – улица Вука Караџића 3а

Објављено под Информације | Оставите коментар

Семинар “Игра као метод у настави математике“ Шабац 30.11.2013.

У суботу 30.11.2013. у Шапцу у просторијама Центра за усавршавање наставника одржан је семинар “Игра као метод у настави матеметике“.
У прилогу објављујемо материјале припремљене за семинар:

 1. Презентација 1:  Игра као метод у настави математике
 2. Презентација 2:  Примери неких игара за старије разреде ОШ
 3. Презентација 3:  Примери неких игара за средњу школу
 4. Презентација 4:  Алгебра и геометрија палидрваца
 5. Презентација 5:  Слагалица
 6. Презентација 6:  Милионер
 7. Презентација 7:  Програми усавршавања наставника у оквиру ДМС
Објављено под Информације | Оставите коментар