ПРОГРАМИ ЗА РЕШАВАЊЕ НЕКИХ
КЛАСА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА

 
Линеарна Диофантова
једначина
   

Овај део сајта садржи готове софтверске пакете за решавање
појединих класа Диофантских једначина.

Софтвер је преузет са одговарајућих сајтова и користи се доста
ефикасно.

Конкретно постоји софтвер за:

  • Решавње линеране Диофантове једначине две променљиве
  • Решавање потпуне квадратне једначине две променљиве
  • Генерисање Питагориних тројки
  • Одређивање основног (''почетног'') решења Пелове једначине
  • Израчунавање разних других проблема теорије бројева

Интерактивно
учење

Квадратне Диофантове
једначине
 

Материјали за
наставнике

Питагорине
тројке
 

Програми за
решавањ
e

Пелова
једначина

Линкови

Геогебра  

 

Питагорине
тројке 2
 

Повратак на
прву страну

Разни други
софтверски пакети